Polish card – audio, legends, traditions & history 3.3.6 Apk, Free Education Application – APK4Now

empire ludo apk

Description of Polish card – audio, legends, traditions & historyWith our handy manual for self-tuition, you will learn

Description of Polish card – audio, legends, traditions & history

With our handy manual for self-tuition, you will learn all the necessary knowledge and responses to questions in order to obtain a Polish Card.
Interview’s simulator will develop your skills and will help you pass the interview with the Consul of the Republic of Poland with ease.
Each program of the express testing contains more than 30 unique questions distributed in six main groups:
1. General information about the Republic of Poland
2. History of Poland
3. Famous Poles
4. Polish Traditions and Holidays
5. Tourism in Poland
6. Polish Legends
In addition, the application contains all necessary supplemental information: polish essentials, polish phrasi, polish 365, polska ortografia, wow poland, how to set up an appointment, examples of references in the archives, samples of completed questionnaires, how to obtain a National visa by the Polish Card and more…
We cooperate with the leading professors of language and preparatory courses; Consulate of the Republic of Poland; visa application centers; taken into account the statistics and constantly updated database of relevant questions.
Z naszym wygodnym samouczkiem szybko otrzymasz wszystkie niezbędne wiedzy oraz odpowiedzi na pytania dotyczące Karty Polaka.
A symulator rozmowy tworzy u Ciebie umiejętności i pomoże łatwo prowadzić rozmowę z Panem Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej.
Każdy program ekspres-testowania zawiera ponad 30 unikalnych pytań według 6 grup głównych:
1. O Rzeczypospolitej Polskiej
2. Historia Polski
3. Znani Polacy
4. Tradycje i święta Polski
5. Turystyczna Polska
6. Legendy Polski
Oraz w aplikacji jest cała niezbędna informacja: procedura zapisywania się na rozmowę, przykłady wniosków do archiwum, wzory wypełnionych ankiet, tryb otrzymania wizy krajowej z Kartą Polaka i wiele innych rzeczy.
Współpracujemy z lepszymi wykładowcami kursów językowych oraz przedwstępnych, Konsulatem Rzeczypospolitej Polskiej, centrami wizowymi, bierzemy pod uwagę statystykę i ciągle odnawiamy bazę aktualnych pytań.

Download APK(28.15 Mb)

This article comes from the Internet and does not representludo prizePosition, please indicate the source for reprinting:https://www.xorsix.com/17686/polish-card-audio-legends-traditions-history-3-3-6-apk-free-education-application-apk4now/

ludo king 4.3 apk